• Consultanţă cu privire la aplicarea actelor administrative/fiscale care sunt emise de autorităţi clienţilor noştri;
  • Consultanţă/asistenţă/reprezentare cu privire la contestarea actelor administrative ale organelor de control fiscal;
  • Consultanţă în materia taxelor, impozitelor, TVA-ului, accizelor;
  • Asistenţă/reprezentare în obţinerea de avize şi autorizaţii;
  • Consultanţă/asistenţă/reprezentare în procedura prealabilă în faţa autorităţilor statului;
  • Consultanţă/asistenţă/reprezentare în litigii, la instanţe de orice grad, cu privire la anularea actelor organelor administraţiei publice centrale sau locale, suspendarea executării unor astfel de acte sau obligarea la emiterea actelor administrative (legea nr.554/2004).